Sprzęt w małej gastronomii – wymogi prawne

Wyposażenie lokalu gastronomicznego, niezależnie od jego wielkości, czy charakteru jest ściśle regulowane przez przepisy prawa. O obecności bądź nieobecności części sprzętu gastronomicznego restauratorzy mogą decydować swobodnie. Część wyposażenia jest jednak narzucona odgórnie i podlega ścisłej kontroli odpowiednich instytucji.

Podstaw prawne i kontrole

Podstawami prawnymi dla konieczności posiadania w lokalu gastronomicznym określonego rodzaju sprzętu, są: przepisy sanitarno-epidemiologiczne, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a odpowiednie przepisy Prawa Pracy i przepisy przeciwpożarowe. Przestrzeganie w danym lokalu gastronomicznym obowiązujących przepisów zapewnione jest przez odpowiednie kontrole z instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy Straż Pożarna. W razie potrzeby, możliwe jest również przeprowadzenie kontroli przez Inspekcję Pracy.

Wymagane wyposażeniem

Obowiązkowe jest przede wszystkim wyposażenie gastronomii, które zapewnia odpowiednie warunki higieniczne do obróbki o przechowywania żywności, a także sprzęt gastronomiczny związany z bezpieczeństwem pracy. Tak więc, w zależności od oferty danego punktu mogą być konieczne odpowiednie urządzenia chłodnicze. W każdym lokalu, w którym następuje jakakolwiek obróbka termiczna niezbędny jest specjalny, odprowadzający zanieczyszczenia okap. Okapy takie są produkowane między innymi przez przedsiębiorstwo Rational. Sprzęt gastronomiczny, który konieczny jest w lokalach, w których używane są wielorazowego użytku naczynia i sztućce to odpowiednia wyparzarka, która usuwa znajdujące się na nich najdrobniejsze, trudne do usunięcia mechanicznie zanieczyszczenia.