Miesięczne archiwum: Luty, 2019

Sprzęt w małej gastronomii – wymogi prawne

Wyposażenie lokalu gastronomicznego, niezależnie od jego wielkości, czy charakteru jest ściśle regulowane przez przepisy prawa. O obecności bądź nieobecności części sprzętu gastronomicznego restauratorzy mogą decydować swobodnie. Część wyposażenia jest jednak narzucona odgórnie i podlega ścisłej kontroli odpowiednich instytucji. Podstaw prawne i kontrole Podstawami prawnymi dla konieczności posiadania w lokalu gastronomicznym określonego rodzaju sprzętu, są: przepisy …